VD-instruktion

Ordförklaring

VD-instruktion är en beskrivning av vad VD:n har för arbetsuppgifter. Styrelsen i ett bolag är skyldig att upprätta en VD-instruktion.

Kategorier

Styrelse, VD