Veckorapport

Ordförklaring

En veckorapport är en rapport för den gångna veckans arbete.

Kategorier

Rapport