Vederlag

Ordförklaring

Betalning som ersättning för något som någon har utfört.

Kategorier

Betalning

Relaterade mallar

Styrelsemöte (Överlåtande bolag) 2023

Styrelsemöte 2023

Checklista fusion ej helägt DB 2023