Venture capital

Ordförklaring

Riskkapital. Kapital som investerats i företag i sådd-, uppstarts- eller expansionsfasen.

Kategorier

Riskkapital