Verifiera

Ordförklaring

Säkerställa att någonting överensstämmer med något.