Verifikation

Ordförklaring

En uppgift som dokumenterar en affärshändelse eller en justering i bokföringen som t.ex. faktura, kvitto, teleräkning och momsdeklaration. Verifikationerna sätts som bilaga till räkenskaperna och visar att varje bokförd post grundar sig på en verklig transaktion.

Kategorier

Bokföringsorder, Affärshändelse

Underkategorier

Verifikationsnummer

Relaterade mallar

Bokföringsorder 1 sida 2 dimensioner 2023

Bokföringsorder 1 sida 1 dimension 2023

Bokföringsorder 1 sida 3 dimensioner 2023