Verifikationsnummer

Ordförklaring

I löpande bokföring numreras verifikationerna. Dessa får därmed ett verifikationsnummer.

Kategorier

Verifikation

Relaterade mallar

Bokföringsorder 1 sida 2 dimensioner 2023

1611 Reseförskott 2023

1614 Tillfälliga lån till anställda 2023