Verk

Ordförklaring

1. Inom upphovsrätten en benämning på en prestation som inte hade kunnat skapas av två personer oberoende av varandra. Verket är själva föremålet för upphovsrätten om det är litterärt eller konstnärligt och avser framställning i ord, ljud, bild eller form. 2. Statlig organisation.

Kategorier

Upphovsrätt

Underkategorier

Samlingsverk

Relaterade mallar

Checklista undvikande av intrång i upphovsrätt 2023

Checklista upphovsrätt extern konsults arbete 2023