Verksamhetsbeskrivning

Ordförklaring

Verksamhetsbeskrivning är ett dokument som beskriver hur en verksamhet ser ut och hur den fungerar.

Kategorier

Verksamhet, Beskrivning