Verksamhetsplan

Ordförklaring

En verksamhetsplan är en handling som beskriver den planerade verksamheten i ett bolag eller en organisation.

Kategorier

Verksamhetsberättelse, Verksamhet