Vidimera

Ordförklaring

Att bekräfta eller bestyrka att en avskrifts eller kopias överensstämmelse med ett original. Texten "vidimeras" tillsammans med en namnunderskrift intygar att personen tagit del av och intygar riktigheten i dokumentet.

Kategorier

Bevittna