Vigsel

Ordförklaring

Den ritual som företas vid ingång av äktenskap.

Kategorier

Äktenskap