Vikarie

Ordförklaring

Arbetstagare som ersätter annan arbetstagare för en viss tid, oftast motsvarande den tid då denne är borta.

Kategorier

Vikariat

Relaterade mallar

Anställningsavtal vikariat 2023