Vild strejk

Ordförklaring

Arbetsrättslig stridsåtgärd som är olovlig, oftast på grund av att parten som vidtar stridsåtgärden inte varslat i tid.

Kategorier

Stridsåtgärd, Arbetskonflikter