Villkor

Ordförklaring

Villkor är förutsättningar och/eller krav som ska vara uppfyllda i enlighet med ett avtal. Uppfylls inte villkoren i ett avtal kan det vara frågan om avtalsbrott.

Kategorier

Avtal

Underkategorier

Klausul, Köpvillkor