Villkorsbilaga

Ordförklaring

En bilaga till ett skuldebrev som innehåller närmare detaljer avseende lånevillkoren.

Kategorier

Skuldebrev, Bilaga