Vindikation

Ordförklaring

Rätt för en person att återkräva egendom från en annan i vars besittning egendomen (med orätt) befinner sig. Egendom som inte kan återkrävas kallas invindikabel.

Kategorier

Vindikationsrätt