Vinst

Ordförklaring

Vinst är det överskott som uppstår efter alla kostnader har dragits av.

Kategorier

Redovisning, Resultat

Underkategorier

Nettovinst