Visering

Ordförklaring

Utfärdande av visum.

Underkategorier

Visum