Vision

Ordförklaring

En vision är en målbild, dvs. vad man vill uppnå.