Vistelsekommun

Ordförklaring

Kommunens som en person vistas i när behov av social hjälp behövs.

Kategorier

Kommun