Visum

Ordförklaring

Tillstånd att resa in i ett land för turistbesök, för affärsbesök eller för genomresa (transit).

Kategorier

Visering

Underkategorier

Visa