Vite

Ordförklaring

Särskild påföljd bestående av en viss pengasumma som fastställts som ett straff för åsidosättande av en viss förpliktelse. Vite fastställs av domstol, av myndighet eller genom avtal.

Kategorier

Straff

Relaterade mallar

Agentavtal 2023