Vitsorda

Ordförklaring

Erkänna, medge. Att intyga riktigheten eller skäligheten av ett påstående eller yrkande.