Vittne

Ordförklaring

Inom processrätten en person som deltar i ett mål för att intyga ett visst faktum eller att ett visst händelseförlopp ägt rum.

Kategorier

Processrätt, Mål

Underkategorier

Solennitetsvittne, Vittnesmål, Vittnesplikt, Medborgarvittne, Bevisvittne, Förhörsvittne

Relaterade mallar

Checklista samtal utredning oegentligheter 2023