Volatil

Ordförklaring

Rörlig, flyktig, instabil.

Kategorier

Volatilitet