Volatilitet

Ordförklaring

Generellt begrepp inom finsnsvärlden som avser prisrörligheten hos en tillgång. Ju högre volatilitet, desto högre prisrörlighet under en viss period.

Underkategorier

Relativ volatilitet, Volatil