Volymdiagram

Ordförklaring

Ett tredimensionellt diagram.