VP-konto

Ordförklaring

Värdepapperskonto. Ett konto på bank som är ägnat för handel med värdepapper, främst aktier.

Kategorier

Värdepappersdepå