VP-system

Ordförklaring

Ett värdepapperssystem som är papperslöst och kontobaserat.