VRN

Ordförklaring

Variable rate note. Ett förlagslån med en räntejusteringsklausul, där räntan justeras i förhållande till en referensränta med korta intervaller, oftast tre till sex månader.

Underkategorier

Referensränta