Warrant

Ordförklaring

Derivatinstrument utfärdat på t.ex. en aktie, ett börsindex eller en valuta som har en löptid på mer än ett år. Warranten ger innehavaren rätt att sälja eller köpa ett visst antal av den underliggande tillgången till ett förutbestämt pris beroende på om den är en köp- eller säljwarrant. Beroende på om det är en amerikansk eller europeisk warrant kan den lösas in när som helst eller vid löptidens slut. Nuförtiden avses oftast en option med lång löptid.

Underkategorier

Multiplikator (warranter), Gamma, Deltavärde