WBS

Ordförklaring

Work break down structure. En metod för att strukturera och hantera arbeten eller projekt i segment (arbetspaket).