WIPO

Ordförklaring

World Intellectual Property Organization. Världsorganisation för den intellektuella äganderätten. Främjar skyddet för immaterialrättslig egendom.

Kategorier

Immaterialrätt