WTO

Ordförklaring

World Trade Organization. Internationell organisation för frihandel.

Underkategorier

Socialklausul, TRIPS, GATT