Yrkande

Ordförklaring

En av part till rätten riktad framställning om att den på vissa, angivna grunder ska meddela en dom med ett visst innehåll.

Kategorier

Process (domstol)

Underkategorier

Öppet yrkande, Ansvarsyrkande, Bifalla, Fullgörelsetalan

Relaterade mallar

Stämningsansökan _Standard_ 2023