Ägardirektiv 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett ägardirektiv för verksamheten.

Ett ägardirektiv uttrycker ägarviljan eller ägarstyrningen, dvs. det som ägaren eller ägarna vill med sitt företag.

Ett ägardirektiv är ett dokument som i första hand är riktat till styrelse och verkställande ledning. Dessa bolagsorgan ska aldrig behöva tveka på vad som är ägarnas intentioner och restriktioner avseende den långsiktiga utvecklingen av företaget.

Ett ägardirektiv har ett högt värde för företag med endast en ägare, då direktivet hjälper företagaren/ägaren att bibehålla fokuseringen på syftet med företaget och vara tydlig i sin målbild. Ägardirektivet är också en väsentlig bas för affärsplanearbetet. Strategiarbetet grundas på innehållet i ägardirektivet.

Genom att upprätta ett ägardirektiv för verksamheten kan du fokusera på att nå målen i stället för att fundera på vad det är som egentligen ska uppnås.

Specifikation

  • Ägardirektiv 2024
  • 4491
  • 1,27
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider