Ägarförbindelse inkråm 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig upprätta en ägarförbindelse rörande inkråm.

Efter en rörelseöverlåtelse eller inkråmsöverlåtelse återstår endast “skalet” av inkråmsbolaget. Köparen kan vilja ha en borgen för säljarens, det vill säga inkråmsbolagets, förpliktelser. Särskilt viktig är en ägarförbindelse med borgen om det inte finns någon annan säkerhet för fullgörandet av säljarens förpliktelser. Konkurrens- och sekretessklausuler kan också ingå i en ägarförbindelse.

Ta DokuMeras mall till hjälp när du ska upprätta en ägarförbindelse rörande inkråm. På så vis säkerställer du som köpare att säljarens förpliktelsers fullgörs.

Specifikation

  • Ägarförbindelse inkråm 2024
  • 4566
  • 1,22
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider