Äktenskapsförord under äktenskap - All egendom enskild 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett äktenskapsförord under äktenskap där all egendom ska vara enskild.

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, där makarna avtalar att viss egendom ska vara den ena makens enskilda, även vid äktenskapsskillnad. Makarna kan fritt bestämma att äktenskapsförordet ska omfatta hela eller delar av egendomen. Äktenskapsförordet kan även omfatta den egendom som förvärvas i framtiden.

Äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna, men det behöver inte vara bevittnat. Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den dag då det ges in till Skatteverket.

Specifikation

  • Äktenskapsförord under äktenskap - All egendom enskild 2024
  • 3408
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider