Äktenskapsförord under äktenskap - En parts egendom enskild 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett äktenskapsförord under äktenskap där den ena makens egendom görs till enskild egendom.

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, där det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Enskild egendom är undantagen från huvudregeln att det som makar äger ska delas lika mellan dem vid äktenskapsskillnad.

Mallen som DokuMera har tagit fram är ett dokument som är färdigt att underteckna för att avskilja egendom till den ena maken, dvs. avskilja egendom som ingått i giftorättsgodset till någon av makarna.

Äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna, men det behöver inte vara bevittnat. Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den dag då det ges in till Skatteverket.

Specifikation

  • Äktenskapsförord under äktenskap - En parts egendom enskild 2024
  • 3409
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider