Årshjul informationssäkerhet 2024

Denna mall från DokuMera innehåller en arbetsordning för företagets informationssäkerhetsarbete.

God informationssäkerhet är en investering och billig försäkring för alla företag, oavsett storlek och verksamhet. Genom att utgå från verksamhetens behov av skyddsnivå kan informationssäkerhetsarbetet ständigt förbättras.

Utgångspunkten för allt informationssäkerhetsarbete ska vara verksamhetens behov av säkerhetsskydd för troliga och oönskade framtida händelser. Informationssäkerhet utgör på så sätt en del av företagets totala riskhantering och är en framgångsfaktor för varje företag.

Arbetet med informationssäkerhet är mycket omfattande och spänner över en mängd olika områden och frågor. Det kan vara svårt att hålla koll på vad som behöver göras. Med hjälp av det här årshjulet får du förslag på en arbetsordning som hjälper dig att förbättra säkerheten för dina informationstillgångar. Åtgärderna kan förstås vidtas i en annan ordning, men genom att följa årshjulet blir risken mindre att glömma bort viktiga delar.

Längst ned i årshjulet finner du förslag på vilka mallar du kan använda i ditt informationssäkerhetsarbete.

Specifikation

  • Årshjul informationssäkerhet 2024
  • 5173
  • 1,15
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider