Återförsäljaravtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett återförsäljaravtal mellan företaget, kallat leverantören, och en återförsäljare.

Ett återförsäljaravtal är ett avtal mellan en återförsäljare och en producent eller en tillverkare som önskar att en produkt säljs vidare. Leverantören (tillverkaren) åtar sig att under avtalstiden försörja återförsäljaren med överenskomna produkter mot att återförsäljaren åtar sig att i eget namn och för egen räkning sälja produkterna på en definierad och avgränsad marknad. Avtalet reglerar parternas mellanhavanden och hur återförsäljningen ska ske, till exempel vad gäller pris, leverans, marknadsföring med mera.

Denna mall består av ett färdigt återförsäljaravtal som enkelt kan kompletteras med egen information. Avtalet behandlar bl.a. punkter som återförsäljarens rättsliga ställning, leverans- och betalningsvillkor, återförsäljarens marknadsföringsaktiviteter, service och mässor, intrång i varumärke, patent med mera.

Specifikation

  • Återförsäljaravtal 2024
  • 1328
  • 1,40
  • 9
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider