Återkallande av samtycke (vårdnadshavare) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som vårdnadshavare att återkalla ditt tidigare lämnade samtycke för behandling av personuppgifter avseende ditt barn.

I vissa fall är den personuppgiftsansvarige skyldig att inhämta vårdnadshavarens samtycke till behandling avseende hans eller hennes barn innan personuppgifterna om barnet får behandlas. Vårdnadshavaren har emellertid när som helst rätt att återkalla sitt tidigare lämnade samtycke. Den personuppgiftsansvarige måste då upphöra med den behandling som omfattas av samtycket. Denna mall kan användas just för en sådan återkallelse.

Ta del av denna mall för att återkalla ditt samtycke avseende behandling av personuppgifter som avser ditt barn. Mallen är enkel att anpassa efter de individuella omständigheterna i varje enskilt fall.

Specifikation

  • Återkallande av samtycke (vårdnadshavare) 2024
  • 5034
  • 1,16
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider