Återkallande av samtycke 2024

Denna mall från DokuMera hjälper den registrerade att återkalla sitt tidigare lämnade samtycke för en viss behandling av personuppgifter.

I vissa fall är den personuppgiftsansvarige skyldig att inhämta den registrerades samtycke till behandling innan personuppgifter får behandlas. Ett sådant samtycke ska vara frivilligt, informerat och otvetydigt. Den registrerade har emellertid när som helst rätt att återkalla sitt samtycke. Den personuppgiftsansvarige måste då upphöra med den behandling som omfattas av samtycket.

Ta del av denna mall för att låta den registrerade återkalla sitt samtycke. Mallen är enkel att anpassa efter de individuella omständigheter som finns i just ditt fall.

Specifikation

  • Återkallande av samtycke 2024
  • 4920
  • 1,17
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider