Återkallelse fullmakt 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en skriftlig återkallelse av en fullmakt som har utfärdats och förvaras hos exempelvis en bank. Återkallelsen medför att den tidigare utfärdade fullmakten saknar verkan. Återkallelse ska ske till den eller de som innehar fullmakten. I den här mallen är det en bank, men det kan också vara fråga om en fullmäktig.

Specifikation

  • Återkallelse fullmakt 2024
  • 552
  • 1,34
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider