Överlåtelse av fordringar 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en handling för överlåtelse av fordringar.

Vid överlåtelse (försäljning) av en fordran i form av en faktura byter denna fordran borgenär. Det innebär att en ny person får rätt att kräva betalning av gäldenären. Det är viktigt att det vid överlåtelsen klart och tydligt framgår vem som är den nye ägaren och att köparen är väl införstådd med villkoren för köpet av fakturafordringen.

DokuMera har därför tagit fram en avtalsmall för överlåtelse av fakturor med tydlig struktur som klargör borgenärsbytet och de gällande villkoren för denna överlåtelse. Detta tjänar till att förebygga eventuella tvister som annars skulle kunna uppstå.

Specifikation

  • Överlåtelse av fordringar 2024
  • 4031
  • 1,31
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider