Överlåtelse av patent 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett överlåtelseavtal avseende patent.

Vid överlåtelse av patent är det av vikt att i detalj reglera överlåtelseavtalet. Det är betydelsefullt att exempelvis reglera hur know-how ska behandlas, om detta också överlåts, och hur senare uppkommen know-how avseende patentet ska behandlas mellan parterna. Andra viktiga detaljer som bör regleras kan avse hur och var tvister vid händelse av intrång i immateriella rättigheter ska lösas.

Mallen som DokuMera har utarbetat har en tydlig struktur. Överlåtaren och förvärvaren kan redan vid överlåtelsetillfället reglera de mest betydelsefulla frågorna. På så vis skapas en större förutsebarhet och en bättre grund för eventuell vidare förhandling samtidigt som tvister mellan parterna förebyggs i ett tidigt skede.

Specifikation

  • Överlåtelse av patent 2024
  • 4076
  • 1,32
  • 7
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider