Överlåtelse av uppfinning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om överlåtelse av uppfinning.

När en uppfinning ska överlåtas bör avtalet vara mycket detaljerat, eftersom en uppfinning berör immateriella rättigheter såsom patent, vilket innebär att särskilt omsorg behöver tillägnas överlåtelseavtalet. Vidare är det vanligt att uppfinningar pantsätts eller licensieras, vilket gör att garantier om att detta inte har skett måste lämnas.

Mallen som DokuMera har utarbetat är mycket detaljrik och reglerar en fullständig överlåtelse av uppfinningen. Överlåtaren och förvärvaren kan redan vid överlåtelsetillfället reglera de mest betydelsefulla frågorna. På så vis skapas en större förutsebarhet och en bättre grund för eventuell vidare förhandling samtidigt som tvister mellan parterna förebyggs i ett tidigt skede.

Specifikation

  • Överlåtelse av uppfinning 2024
  • 4081
  • 1,32
  • 6
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider