Överlåtelseavtal EF till AB 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett överlåtelseavtal mellan en enskild firma och ett aktiebolag. Denna mall ska användas när du vill ombilda en enskild firma till aktiebolag.

En överlåtelse av verksamheten i en enskild firma till ett aktiebolag innebär att bolaget ombildas till ett aktiebolag (AB). Verksamheten ska efter ombildningen bedrivas enligt aktiebolagslagsrättsliga regler. För att ett aktiebolag ska kunna förvärva en verksamhet måste bolagsstämman ta ett beslut om att verksamheten ska förvärvas.

Denna mall består av ett överlåtelseavtal av en verksamhet som ska överlåtas från en enskild firma till ett aktiebolag, det vill säga verksamheten ombildas till ett aktiebolag. Överlåtelseavtalet behandlar punkter som garantier, köpeskilling och övertagande av lokaler m.m. Använd även DokuMeras dokument Förteckning över verksamhetens tillgångar och skulder (4422) som bilaga 1 samt Skuldebrev övertagande av firma (4421) som bilaga 2 till detta dokument.

Specifikation

  • Överlåtelseavtal EF till AB 2024
  • 4419
  • 1,29
  • 3
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider