Agentavtal Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett agentavtal på engelska.

Avtalet (agency agreement) gäller när en producent av varor, huvudmannen, (principal) anlitar en agent som för huvudmannens räkning säljer varorna, försäljningsagentur (sales agency). Huvudmannen åtar sig att under avtalstiden utge en ersättning, provision, (commission) till försäljningsagenten mot att denne anskaffar kunder till huvudmannen.

Agentavtalet är skrivet på engelska men är upprättat i enlighet med svensk rätt.

Specifikation

  • Agentavtal Engelsk 2024
  • 2657
  • 1,35
  • 8
  • docx
1 995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider